Dịch vụ

icon Tuyển dụng

icon Tiêu chuẩn chất lượng

icon Lịch khai giảng

Tìm kiếm bài viết

Ngữ pháp

Ngày 6: Gia đình

Danh mục: Giao tiếp cơ bản

date Đăng lúc 10:57 ngày 07/03/2017 Lượt xem 0

1. Read the story about Neal's family. Đọc mẩu chuyện về gia đình của Neal. 

 

Hi, my name is Neal. I’m 29. And this is my family. We are from Vietnam. This is my dad, my mom, my wife and my sweet son. My father is 52 and he is a businessman. My mother is 51. She is a housewife. My wife is Nancy. She 29 and she is an accountant in a hospital. Finally, my son is Albert. He’s 4 years old. He’s very cute.

 

2. Listen to the story. Then repeat the story aloud. Nghe câu chuyện. Sau đó đó đọc câu chuyện thật to?

 

3. Read again and answer these questions. Đọc lại và trả lời những câu hỏi dưới đây?

a. Where are they from? Họ đến từ đâu?
b. Is his father 51 years old? Bố anh ấy có phải 51 tuổi không?
c. What's his job?            Công việc của ông ấy là gì?
d. Is his mother a doctor? Mẹ của anh ấy có phải là một bác sĩ không?
e. What is his wife's name? Tên của vợ anh ấy là gì?
f. Is Nancy an accounant? Nancy là một kế toán có phải không?
g. Is his child a daughter? Con của anh ấy có phải con gái không?
h. Is his son very cute? Con trai của anh ấy rất dễ thương phải không?

 

4. Learn these words. Học những từ vựng dưới đây

5. Record the words above. Ghi âm lại những từ bên trên.

Thao tác