Dịch vụ

icon Tuyển dụng

icon Tiêu chuẩn chất lượng

icon Lịch khai giảng

Tìm kiếm bài viết

Ngữ pháp

Ngữ pháp

Tìm thấy 21 bài viết
 • Bài 21: Đại từ nhân xưng Bài 21: Đại từ nhân xưng

  date Đăng lúc 18:08 ngày 05/07/2016 Lượt xem19

  Xem tiếp
 • Bài 20: So sánh Bài 20: So sánh

  date Đăng lúc 18:02 ngày 05/07/2016 Lượt xem17

  So sánh Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ.

  Xem tiếp
 • Bài 19: Trạng từ Bài 19: Trạng từ

  date Đăng lúc 17:57 ngày 05/07/2016 Lượt xem13

  Trạng từ Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới...

  Xem tiếp
 • Bài 18: Tính từ Bài 18: Tính từ

  date Đăng lúc 17:51 ngày 05/07/2016 Lượt xem10

  Tính từ 1. Tính từ là từ miêu tả con người, sự vật, sự việc, hiện tượng.

  Xem tiếp
 • Bài 17: Động từ khuyết thiếu Bài 17: Động từ khuyết thiếu

  date Đăng lúc 17:35 ngày 05/07/2016 Lượt xem12

  Động từ khuyết thiếu Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) là động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính.

  Xem tiếp
 • Bài 16: Thì Tương lai tiếp diễn Bài 16: Thì Tương lai tiếp diễn

  date Đăng lúc 17:21 ngày 05/07/2016 Lượt xem14

  Thì Tương lai tiếp diễn Thì Tương lai tiếp diễn được dùng để nói về một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

  Xem tiếp
 • Bài 15: Thì Quá khứ tiếp diễn Bài 15: Thì Quá khứ tiếp diễn

  date Đăng lúc 16:42 ngày 05/07/2016 Lượt xem18

  Thì Quá khứ tiếp diễn Thì Quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ.

  Xem tiếp
 • Bài 14: Thì HIện tại tiếp diễn Bài 14: Thì HIện tại tiếp diễn

  date Đăng lúc 16:07 ngày 05/07/2016 Lượt xem13

  Thì Hiện tại tiếp diễn  Thì hiện tại tiếp diễn miêu tả 1. Hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

  Xem tiếp
 • Bài 13: Thì Tương lai đơn Bài 13: Thì Tương lai đơn

  date Đăng lúc 15:26 ngày 05/07/2016 Lượt xem17

  Thì Tương lai đơn  Người ta dùng thì Tương lai đơn để nói về 1. Những sự việc có thể xảy ra (hoặc không xảy ra) trong tương lai, tại một thời điểm nào đó

  Xem tiếp
 • Bài 12: Thì Quá khứ đơn Bài 12: Thì Quá khứ đơn

  date Đăng lúc 14:01 ngày 05/07/2016 Lượt xem30

  Quá khứ đơn Quá khứ đơn được dùng để nói về 1. Hành động xảy ra trong một thời điểm cụ thể trong quá khứ

  Xem tiếp
Thao tác