Dịch vụ

icon Tuyển dụng

icon Tiêu chuẩn chất lượng

icon Lịch khai giảng

Tìm kiếm bài viết

Ngữ pháp

Unit 8: Nguyên âm ngắn /ɒ/

Danh mục: Phát âm

date Đăng lúc 10:12 ngày 07/03/2017 Lượt xem 0

.

CÁCH PHÁT ÂM:

  • Lưỡi hạ thấp hơn một chút   NHƯNG
  • Đầu lưỡi cao hơn một chút
  • Miệng chỉ hơi tròn môi
  • Phát âm rất ngắn

VÍ DỤ:

Từ vựng Loại từ Phiên âm Nghĩa
clock  (n) /klɒk/ cà phê
wash (v) /wɒʃ/ giặt, rửa
chocolate (n) /ˈtʃɑːklət/ sô cô la
bottle  (n) /ˈbɒtl/ chai, lọ
hospital  (n) /ˈhɒspɪtl/ bệnh viện
possible (adj) /ˈpɒsəbl/ khả thi
top (n) /tɒp/ chóp, đỉnh
lost  (adj) /lɒst/ bị lạc
want  (v) /wɒnt/ muốn
holiday (n) /ˈhɒlədeɪ/ kỳ nghỉ

DẠNG CHÍNH TẢ PHỔ BIẾN: 

1. Dạng 1: “o

Từ vựng Loại từ Phiên âm Nghĩa
copy   (v) /ˈkɒpi/ sao chép
often (adv) /ˈɒfn/ thường hay

2. Dạng 2: “a

Từ vựng Loại từ Phiên âm Nghĩa
watch (v) /wɒtʃ/ xem
quality (n) /ˈkwɒləti/ chất lượng

CÂU VÍ DỤ:

 I want my dog to be strong.  

Tôi muốn con chó của tôi thật khỏe.

What do you want to watch now.

Bạn muốn xem gì bây giờ?

Thao tác